Eerste afspraak

Als u voor de eerste keer een afspraak bij ons maakt, gaan we eerst met u in gesprek en bespreken we uw zorgvraag: wat is het probleem en wat kunnen we er aan doen (of niet).

Vervolgens doen we een voetenonderzoek. Dat bestaat uit drie onderdelen:

  • voetafdrukken digitaal
  • loopanalyse (alleen in onze hoofdvestiging in Venlo met digitaal drukmeting en video)
  • bewegingsonderzoek (welke bewegingen zijn nog aanwezig en welke zijn beperkt of niet meer aanwezig)

Op basis van wat we zien en constateren, sluiten we de eerste afspraak af met een advies voor welke oplossing we kiezen, wat dat voor u betekent en of het nodig is dat ook andere disciplines (diëtist, fysiotherapeut, medisch pedicure, podotherapeut en consulent Therapeutische Elastische Kousen) in onze hoofdvestiging in Venlo u nog zien.