Certificering

Erkenning door keurmerken SEMH en ISO 9001

Reumkens Voet & Zorg staat voor kwalitatieve zorg en service. Daarom zijn we ISO-9001-2015 gecertificeerd, erkend SEMH leverancier (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) en aangesloten bij Stichting LOOP. Deze organisaties stellen in samenwerking met de branche, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars eisen op waaraan een erkend bedrijf moet voldoen. Dit betekent dat al onze medewerkers gewend zijn te werken volgens de meest recente kwaliteitsnormen in de branche. U krijgt niet alleen een passend product, we zijn ook alert op de voortgang van uw dossier, onze service en nazorg. Zo bent u verzekerd van de beste zorg. Heeft u nog suggesties hoe we ons werk beter kunnen doen? Laat het ons weten door deel te nemen aan het (digitale) klanttevredenheidsonderzoek waarvoor we u uitnodigen.

SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers in de gezondheidszorg erkent op basis van erkenningsregelingen. Wij zijn een door de SEMH erkende leverancier. Dit betekent dat ons werk regelmatig wordt getoetst op de levering van constante en hoge kwaliteit. Voor u als klant is het een waarborg voor kwaliteit en kennis.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-2015 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering. Voor onze klanten en partners is de ISO 9001-2015 certificering een belangrijke kwaliteitsborging. Wij vinden kwaliteit in ons werk, in alle opzichten, essentieel. De ISO certificering is voor ons een meetlat om te toetsen of we ook de kwaliteit leveren die wordt vereist en die klanten terecht van ons mogen verwachten.