Cursus afgerond

In de zorg worden steeds hogere eisen gesteld aan een goede onderbouwing van de functiegerichte aanspraak, indicatiestelling en productkeuze, om te komen tot nog betere hulpmiddelenzorg. Voor orthopedische (schoen)technici wordt daarom de cursus functiegericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelen aangeboden. Onze behandelaar Merel Steeghs (orthopedisch schoentechnoloog en bewegingstechnoloog) heeft de cursus met goed gevolg afgerond.